• Version
  • Download 35
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date November 19, 2023
  • Last Updated November 19, 2023

Shri Mallikarjuna Prapattih

जय जय जय शम्भो ! जम्भभित्पूर्वदेव प्रणतपदसरोजद्वन्द्व !

निर्द्वन्द्व ! बन्धो ! जय जय जय जन्मस्थेमसंहारकार !

प्रणयसगुणमूर्ते ! पालयास्मान् प्रपन्नान् ॥ १॥

वधूमुखं वल्गदपाङ्गरेखमखण्डितानन्दकरप्रसादम् ।

विलोकयन् विस्फुरदात्मभावस्स मे गतिश्श्रीगिरिसार्वभौमः ॥

२॥ कुरङ्गपाणिः करुणावलोकः सुरोत्तमश्चन्द्रकलावतंसः ।

वधूसहायस्सकलेष्टदाता भवत्यसौ श्रीगिरिभाग्यराशिः ॥ ३॥


श्रीमहाकालभैरवस्तोत्रम् अथवा श्रीमहाकालस्तोत्रम् Srimahakalbhairavastotram or Srimahakalstotram


Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *